Podiatri - Ayak Sağlığı
Anasayfa Diğer Hizmetlerimiz Podiatri - Ayak Sağlığı
Ücretsiz Muayene İçin
Formu Doldurun!

PODIATRI - AYAK SAĞLIĞI

Podiatri, ayak sağlığı ve ayak bakımı olarak adlandırabileceğimiz ve kimi ülkelerde uzmanın aldığı gerekli eğitimler kapsamında cerrahi girişimleri de içerebilen bir tıp dalıdır. Farklı ülkelerde, farklı eğitimler ve eğitim süreleri ile edinilen diplomalar sonrasında podiatri uzmanı ya da podiatri tıp doktoru olunmaktadır. Uzmanlar kendi ülkelerindeki ilgili yasalarla belirlenmiş yetkilere sahiptir.

Ayak Sağlığı Sorunları

Podiatri - Ayak Sağlığı

Erişkinlerin %60'a yakının podiatri alanına giren konularla ilgili bir ya da birden fazla kez sorun yaşadığı bilinmektedir. Bu oran bebeklerde çok daha düşüktür. Aradaki yüksek fark çeşitli hastalıklardan kaynaklandığı gibi, yaşam biçimlerine ve ayak bakımına yeterli özenin gösterilmemesine de bağlıdır. Podiatri bölümlerinin yaygınlaşması ve insanların ayak bakımı konusunda bilinçlenmesi ile ilerleyen yıllarda erişkenlerin ayak sağlığı ile ilgili yaşadığı sorunlarda nicelik ve nitelik açıdan olumlu gelişmeler olması beklenen bir tablodur.

Ayak sağlığı kişinin yaşam kalitesini etkileyen bir unsurdur. Yaşanabilecek sorunlar, özellikle dolaşım bozuklukları ya da diyabetik hastalıklarda daha ciddi sonuçlar doğuran komplikasyonlara temel teşkil edebilir.

Podologlar, ayak sağlığı sorunlarının sebeplerini tespit edebilirler ve gerekli tedaviyi uygulayabilirler. Çeşitli cilt hastalıklarında cilt bakım teknikleri ve tıbbi aletler (podoloji cihazları) ile tedavi sürecine olumlu katkılarda bulunabilirler. Yine bu aletler yardımı ile duruma bağlı olarak cerrahi girişime gerek kalmadan nasır rezeksiyonu yapabilirler. Tırnak batması tedavisinde podolog tarafından uygulanacak tırnak teli uygulaması da yine cerrahi girişime gerek duyulmasını engelleyen bir tedavi yöntemi olabilir. Biyomekanik değerlendirmeler sonrasında gerekli yardımcı araç ve ortezleri tespit edebilir ve bunları üreterek, hastanın durumuna göre hastaya özel etkin tedavi çözümleri geliştirebilirler.

Esteworld olarak ayak sağlığı merkezimizde uzman doktorlar eşliğinde çalışan podolog ile hizmet vermekteyiz.

• Medikal ayak bakımı
• Diyabetik ayak bakımı
• Batık tırnak bakımı
• Kalınlaşmış tırnak bakımı
• Deforme tırnak bakımı
• Mantarlı tırnak ve deri bakımı
• Jel sistemi uygulamaları
• Nasır bakımı
• Nasır tedavisi
• Kişiye özel tabanlık ve ortez çalışması
• Topuk çatlağı
• Deri sertleşmesi, kuruması, keratinizasyon bakımı
• Kalınlaşmış, deforme tırnak tedavisi

Podiatri - Ayak Sağlığı

Türkiye'de Podiatri ve Podoloji

Türkiye'de çeşitli üniversitelerde son yıllarda açılan az sayıda podoloji bölümü/programı mevcuttur. Meslek yüksek okullarının podoloji bölümlerinden mezun olan podologlar (podoloji teknikeri) için resmi mesleki tanım şu şekildedir: "bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir." Bu kapsamda Türkiye'de podologların hizmetleri, ayak sağlığı ve şekli üzerinde yaşanabilen çeşitli sağlık sorunlarında, sağlık malzemelerinden de faydalanarak önleyici ve iyileştirici bakımlar yapılması, bu sorunların teşhisine tedavisine yardımcı olunması, ayak ve tırnak üzerinde yara bakımı yapılması gibi hizmetleri içerir.

Podologlar uzman doktor olmamakla beraber onların teşhis ve tedavilerine yardımcı olmakta ve tedavi sonrası bakımlarında önemli rol üstlenmektedirler. Tüm hastalıklarda olduğu gibi ayak ile ilgili sorunlarda ve ilk belirtileri ayak üzerinde görülebilen diğer hastalıklarda da erken teşhis çok önemlidir. Bu konuda eğitim almış olan podologlar uzman hekime hastayı yönlendirerek erken teşhiste aktif rol oynamaktadırlar.

Ayak Sağlığı Konusunda Hizmet Veren Kuruluşlar

Türkiye'de podolog sayısının yetersiz olması, bu bölüme sahip sağlık kuruluşlarının da sınırlı adette kalmasına zemin hazırlamaktadır. Podiatriye ve Podoloji'ye eğilim, toplum tarafından ayak sağlığının öneminin artmasına paralel olarak artış gösterecek ve bu konuda eğitim veren kuruluşlar, uzmanlar ve Podiatri hizmeti veren sağlık kuruluşları artacaktır. Beklenen süreci, ülkemizdeki Diyetetik ve Beslenme'nin gelişim sürecine benzetebiliriz. Ülkemizde 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin tohumunu attığı bu bölüm, şu anda bir çok üniversitenin eğitim yelpazesinde bulunmaktadır ve bu okullardan mezun binlerce diyetisyenin ortak katkısı ile ülkemizde sağlıklı beslenme kültürü artmış, beslenmeyle alakalı hastalık ve sorunlar azalmıştır. Şu anda tıp merkezleri ve hastanelerinin büyük çoğunluğunda mevcut olan bu bölümüz hizmetlerinin bir kısmı, eskiden genel tababet altında dahiliye uzmanları ve diğer branş hekimlerince veilmekteydi. Bu da genelde öneri ve tedavilerin genel listelere ve çözüm önerilerine yönelik olmasını ve hastaya özel tedavilere eğlememesine neden oluyordu. Günümüzde birçok hekim beslenme ile ilgili olarak diyetisyenlerin görüş ve önerilerini dikkate alarak tedavilerine destek almakta. Diyetetik dalında zamanın şartları ile onlarca yıl süren bu gelişmeler, günümüzde iletişim teknolojilerine, ülkemizdeki eğitim kurumlarının adetinin artmasına, ayrıca özel ve branşlamış eğitim kurumlarının varlığına dayalı olarak çok daha kısa sürede ayak sağlığı konusunda da yaşanacaktır.

Esteworld Call Center
SİZİ ARAYALIM!
Esteworld Call Center
BİZİ ARAYIN!