İnsan Kaynakları
Anasayfa Kurumsal İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Başvuru Formu

ESTEWORLD ÇALIŞANI OLMAK

Esteworld'de İş İmkanları

Kariyer.net sayfamız üzerinden kurumumuzdaki açık pozisyonları güncel olarak takip edebilirsiniz.

Esteworld'de kariyer imkanları

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Yenilikçi ve sürdürülebilir İnsan Kaynakları uygulamaları ile çalışanlarına değerli olduklarını hissettiren ve sağlık sektöründe tercih sağlık grubu olmak hastane olmak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz

 • Hastanenin hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak insan kaynakları planlamaları ile rekabet gücünü artırmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek,
 • Etkin bir işe alım süreciyle, hastane değerlerini yükseltecek kalifiye ve verimli personel istihdam etmek
 • Eğitimi, bilgi ve yeteneği açısından çalışma istek ve arzusunu geliştirici bir iş ortamı yaratmak ve çalışanları en verimli olacağı görevlerde çalıştırmak,
 • Özlük haklarını, hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun olarak yürütmek,
 • Çalışanların aile bütünlüğünün korunmasını sağlamak,
 • İstihdam ve ücret politikaları tespit edilirken, işin gerektirdiği kriterler ve sektörel standartları göz önünde bulundurarak adil bir ücret sistemi ve sosyal haklar politikası uygulamak,
 • Eğitim programlarıyla personelin gelişmesine imkan vermek,
 • Sosyal olanak ve uygulamalardan bütün personelin eşit ölçüde faydalanmalarını sağlayarak çalışan memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
 • Kariyer gelişim hedeflerine yönelik gerekli aksiyonları almak

İşe Alım Süreci

Kurumumuzun stratejik hedefleri doğrultusunda, her yılsonu hizmet gruplarının özellikleri göz önünde tutularak, gelecek yılın iş gücü ihtiyacını saptamak amacıyla nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır. İş gücü planının hazırlanmasında esas olarak kurumumuzun iş hacminde beklenen gelişmeler, ihtiyaçlar, teknik ve sosyal gelişmelerin personel istihdamına etkileri, kariyer planlaması, personelin hizmet içi eğitimi ve yetiştirilmesi için gerekli süreler, çeşitli nedenlerle boşalması muhtemel pozisyonlar göz önünde bulundurulur.

İşe alım sürecimizin amacı, insan kaynakları politikamız, vizyon ve misyonumuzla uyumlu şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlar için uygun nitelik ve yetkinliklere sahip insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır.

İşe alım için yeterli özellikleri taşıyan adaylar, personel ihtiyacı çerçevesinde mülakata davet edilirler. Adaylar, mülakat sonucuna göre talep etikleri pozisyon ve sahip oldukları yetkinlikler doğrultusunda değerlendirirler.

Adayın başvurusunun tarafımıza ulaşmasından sonra;

 • Cv taraması sonucunda nitelikleri uygun adayların bulunması,
 • Ön görüşme,
 • İlgili pozisyona göre kişilik envanteri uygulanması
 • İnsan kaynakları ile mülakat
 • İlgili birim yöneticisi ile mülakat
 • Referans araştırması
 • Yönetim onayı
 • İş Teklifi

Kariyer Yönetimi Süreci

İnsan Kaynağı ihtiyacının belirlenmesi ve öncelikle kurum içinden bu gereksinimleri karşılayacak nitelikte insan kaynağının oluşturulmasıdır.

Görevindeki yüksek performansı ve davranışlarındaki olumlu gelişimleri sonucunda, kurumumuzu geleceğe taşıyacak niteliklere sahip çalışanlarımıza yetkinliklerine uygun kariyer olanakları sağlanmaktadır.

Terfi Koşulları

 • Terfi edeceği departmanda boş pozisyon bulunması,
 • Terfi edeceği görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması,
 • Performans değerlendirmede yeterli sicil puanını almış olması,
 • Disiplin Kurulu açısından terfiye engel bir durumunun olmaması

Çalışanların kariyer yönetimi sürecinde, yetkinliği, performansı ve çalışma süresi vb. kriterlere bakılmaktadır.

Eğitim ve Geliştirme

Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubunda işe yeni başlayan veya görev bölüm değişikliği gerçekleştirmiş mevcut çalışanlarımızın görevlerini maksimum performansla yerine getirebilmeleri, mesleki beceri ve yetkinlik düzeyini arttırarak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim programları düzenlenir.

Eğitim ve Gelişim süreci, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim programları tasarımı, uygulama ve değerlendirme aşamalarından oluşur.

Çalışanlarımıza sunduğumuz ana eğitim ve gelişim alanlarımız aşağıda sıralanmaktadır.

Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan veya görev – bölüm değişikliği gerçekleştirmiş çalışanlarımıza hastaneye ve çalışacağı bölüme uyum sağlayabilmesi amacıyla, hastanelerimizi ve sistemimizi tanımaya yönelik uygulanan programlardır.

Hizmet İçi Eğitim: Çalışanlarımızın görevleriyle ilgili bilgilerinin arttırılması, yeni beceriler kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde gelişmesi ve motivasyonlarının arttırılması için meslekî, teknik ve davranış bilgilerinin verildiği eğitim programlarıdır.

Kalite Eğitimleri: Kalite yönetim sisteminin en etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla kalite birimi tarafından hastane çalışanlarına verilen sistem eğitimleridir.

Yasal Eğitimler: Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan ve sağlık çalışanlarının alması gereken eğitimlerdir.

Eğitim programlarının içeriği, personelin görevi ve kariyer planlaması dikkate alınarak belirlenmektedir.

Ücretlendirme - Ödüllendirme

Pozisyona, görev tanımına ve çalışanların performansına bağlı belirlenen ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilir.

Satış kadrosundaki çalışanlarımıza yüksek performansı teşvik eden satış prim sistemi uygulanmaktadır.

Sosyal Haklar

Tüm çalışanlarımıza yemek hizmeti sağlamakta, çalışanlarımıza yönelik kurumsal indirim anlaşmaları sunulmaktadır, çalışanlarımız ve birinci derece yakınları hastanemizin hizmetlerinden ayrıcalıklı indirimlerle hizmet alabilmektedirler. Hemşirelik kadrosunda görev alan çalışanlarımız için lojman imkânımız bulunmaktadır.

Sosyal Etkinlikler

Çalışanlarımız arasında dostlukların pekişmesi, katılımcı, paylaşımcı kültürün oluşturulmasını sağlamak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek ve takım ruhunun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, geziler, yemek davetleri ve spor turnuvaları düzenlenmektedir.

Esteworld Call Center
SİZİ ARAYALIM!
Esteworld Call Center
BİZİ ARAYIN!