Doktorlar Gizli Resim

OP. DR. ÖMER FARUK ÜNVERDİ Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İş Deneyimi

 • 2020 - Halen Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu
 • 2019 - 2020 İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi
 • 2016 - 2019 Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sertifikalar

 • TPRECD Ulusal Yeterlilik Sertifikası 2017
 • Temel Mikrocerrahi Kursu 2014

Tıbbi İlgi Alanları

 • Deri Kanserleri, Rekonstrüktif Cerrahi, Gözkapağı Estetiği, Yüz kemiklerinin kırıkları, Doku kaybı onarımnları, Burun Estetiği, Kulak Estetiği, Meme Estetiği, Meme Rekonstrüksiyonu, Yüz Estetiği, Obezite Cerrahisi (Postbariatrik Cerrahi).

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • 1) Kemaloğlu CA, Özyazgan İ, Ünverdi ÖF. A decision-making guide for the closure of myelome- ningocele skin defects with or without primary repair. J Neurosurg Pediatr. 2016 Aug;18(2):187-91. (SCI-E)
 • 2) Ünverdi ÖF, Kemaloğlu CA. A Reliable Technique in the Reconstruction of Large Penoscrotal Defect: Internal Pudendal Artery Perforator Flap. 2019 Jun;128:102-106. doi: 10.1016/j.urology. 2019.02.028. (SCI-E)
 • 3) Yücel S, Ünverdi ÖF. Modified Cartilage Sparing Tip Plasty Technique for Extra Projection: Hemitransdomal Suture with Submucosal Dissection A New Approach to Nasal Tip Dynamics. J Craniofac Surg. 2020;31(1):219-221. (SCI-E)
 • 4) Demir A, Ünverdi ÖF. Changes in the evolution of the skin cancer staging in AJCC 8th edition. Turk J Plast Surg 2020;28:65-73. (E-SCI)
 • 5) Ünverdi ÖF, Yücel S, Berk OS. “Recommended Surgical Margins for Basal Cell Carcinoma: Is 3 Mm Safe Enough?” Adv Skin Wound Care. 2020 Apr;33(4):209-212. doi: 10.1097/01.ASW. 0000655496.18027.59. (SCI-E)
 • 6) Ünverdi ÖF, Yücel S. “Basal Cell Carcinomas in Trauma-Related Scar Tissue: A Rare Case Se- ries” Adv Skin Wound Care. 2020 Mar;33(3):1-3. doi: 10.1097/01.ASW.0000653168.03309.c4. (SCI-E)
 • 7) Yücel S, Günay GK, Ünverdi ÖF. Effects of Ultrasound Assisted Preconditioning on Critically Ischemic Skin Flaps: An Experimental Study. 2020 Mar;46(3):660-666. doi: 10.1016/j.ultras- medbio.2019.12.009. (SCI-E)
 • 8) Ünverdi ÖF, Çoruh A. Effects of Microneedle Length and Duration of Preconditioning on Ran- dom Pattern Skin Flaps in Rats. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2020 May 19:S1748-6815(20)30153-4. doi: 10.1016/j.bjps.2020.03.022. Online ahead of print. (SCI-E)
 • 9) Ünverdi ÖF, Demir A. Cartilage-Sparing Otoplasty: The Effects of Adipo-Perichondrial Flap- Assisted Posterior Auricular Muscle Complex Flap Technique on the Repair of Prominent Ear Deformities. J Craniofac Surg. Accepted Manuscript (SCI-E)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • 1)Kemaloğlu CA, Ünverdi ÖF. Pediatrik Blow-Out Kırıklarının Değerlendirilmesi. GMJ 2016;27:135-137.
 • 2)Ünverdi ÖF, Demir A. Baş Boyun Kanseri Evrelemesine Güncel Bir Bakış: Geçmiş Kriterlerin Güncel Kriterlerle Karşılaştırmalı Analizi. A Perspective on Head and Neck Cancer Staging: Comparative Analysis of Past Criteria with Updated Criteria. Kocaeli Med J. 2019;8(1):67-73.

Sözel Bildiriler

 • 1) Ünverdi ÖF, Çoruh A, Severcan M., Özenalp E, Özocak H, Uzun İ. “Dorsal Meta- tarsal Arter Perforatör Flep ile Ayak Distal Kısım Defektlerinin Onarımı” Sözel Bil- diri 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 2) Kemaloğlu CA, Ünverdi ÖF. “ Myelomeningosele Bağlı Cilt Defektlerinin Onarı- mında Yeni Bir Guideline” Sözel Bildiri 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 3) Ünverdi ÖF, Yücel S, Berk OS. Bazal Hücreli Karsinoma Dar Cerrahi Sınır ile Yak- laşım Sonuçlarımız. 40. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANTALYA, TÜRKİYE,17-21 EKİM 2018
 • 4) Ünverdi ÖF, Çoruh A, Deniz K. Ratlarda Mc. Farlane Flep Modelinde Mikroiğne- leme İle Yapılan Ön Koşullamanın Flep Yaşamı Üzerine Etkileri. 40. TPRECD Ulu- sal Kurultayı, ANTALYA, TÜRKİYE,17-21 EKİM 2018
 • 5) Yücel S, Ünverdi ÖF. Submukozal Diseksiyonun Eşlik Ettiği Modifiye Free Dome Sütür Burun Ucu Dinamiklerine Yeni Bir Yaklaşım. 40. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANTALYA, TÜRKİYE,17-21 EKİM 2018.

Poster Bildiriler

 • 1) Yontar Y, Ünverdi ÖF, Çoruh A. "Cranial Bone Sequestration Due To Electrical Burn In- jury And "Myiasis": A Case Report", ll. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 10-14 Nisan 2013
 • 2) Günay GK, Yücel B, Ünverdi ÖF, Severcan M, Yücel S. “Aşırı Doku Genişletmesi; Çoklu Genişletici Kullanımı ve Seri Genişletmeye Güvenilir Alternatif”, 35. TPRECD Ulusal Ku- rultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 28-31 Ekim 2013
 • 3) Günay GK, Deniz K,Yücel B, Yazan S, Ünverdi ÖF, Yontar Y. “ Metastatik Potansiyelli Düşük Gradeli Melanositik Tümör: Pigmente Epitelioid Melanositom”, 36. TPRECD Ulu- sal Kurultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 4) Günay GK, Ünverdi ÖF, Yazan S. “ Heliks Subtotal Kayıplarında Modifiye Tüp Flep ile Onarım”, 36. TPRECD Ulusal Kurultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 5) Ünverdi ÖF, Çoruh A, Aydın A. “Ters Akımlı Temporal Kas Flebi: Yeniden Bakış”, 36. TPRECD Ulusal Kurultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 6) Ünverdi ÖF, Çoruh A, Aydın A. “Omuz Bölgesi Onarımında Alternatif Bir Metod: Pektora- lis Major Kas-Deri Flebi”, 36. TPRECD Ulusal Kurultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 7) Ünverdi ÖF, Özyazgan İ. “ Sindaktilide Uzun Parmak Kısa Parmağı Uzatabilir mi ?”, 36. TPRECD Ulusal Kurultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 8) Özyazgan İ, Ünverdi ÖF, Doğan S. “ Enjekte Edilebilir Hacim Sağlayıcı Maddeye Bağlı Komplikasyon: İnvazif Fibrozis.”, 36. TPRECD Ulusal Kurultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 9) Kemaloğlu CA, Ünverdi ÖF. “ Beklenmedik Yerleşimli Lipom”, 36. TPRECD Ulusal Ku- rultayı, İSTANBUL,TÜRKİYE, 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 10) Eskitaşçıoğlu T, Ünverdi ÖF. “Malign Görünümlü Benign Karakterli Pigmente Lezyon: Reed Nevüs.” 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 11) Ünverdi ÖF, Kemaloğlu CA, Özenalp E, Özocak H, Uzun İ. “Fournier Gangrenine Bağlı Geniş Skrotal Defektlerin OnarımınDA Alternatif Bir Metot: Serbest Stil İnternal Pudendal Arter Perforatör Flep.” 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 12) Eskitaşçıoğlu T, Ünverdi ÖF, Berk OS. “ Minotaur Sendromu Bulguları: İki Taraflı Tem- poral Kas Hipertrofisi ve Onarımı.” 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 4-7 Kasım 2015
 • 13) Kemaloğlu CA, Ünverdi ÖF, Uzun İ. “ Nazal Pasajı Daraltan Sıradışı Kitle: Rhinolithiazis.” 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 14) Ünverdi ÖF, Özyazgan İ. “ Pediküllü Rektus Abdominis Kas Deri Flebi Venöz Yetmezli- ğinde Derin ve Yüzeyel Epigastrik Venler Arasında TURBOCHARGEING.” 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 15) Özyazgan İ, Ünverdi ÖF. “ Geç Dönem Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Transvers Rek- tus Abdominis Kas Deri Flebinde Meme Kanseri Nüksü.” 37. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE,4-7 Kasım 2015
 • 16) Vatansever S, Ünverdi ÖF. “ Sıradışı Yerleşim Gösteren Yumuşak Doku Tümörü.” 38. TP- RECD Ulusal Kurultayı, ANTALYA, TÜRKİYE, 27-30 Ekim 2016
 • 17) Günay GK, Ünverdi ÖF, Yücel S, Berk OS, Menekşe E. "Kalcaneal Bölge Doku Kayıplarında Güvenilir Bir Onarım Metodu: Glabrous Split Thickness Dermal Greft." 38. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANTALYA, TÜRKİYE, 27-30 Ekim 2016
 • 18) Günay GK, Berk OS, Yücel S, Ünverdi ÖF. “Degloving Hasarlanmasında Deglove Fleple- rin Kompoze Greft Halinde Uygulanması.” 38. TPRECD Ulusal Kurultayı, ANTALYA, TÜRKİYE, 27-30 Ekim 2016
 • 19) Demir A, Ünverdi ÖF. Ultrarapid Evolving a Basal Cell Carcinoma Case After Bone wax Epilation. 41. TPRECD Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, SAMSUN, TÜRKİYE
 • 20) Demir A, Ünverdi ÖF. Distant Metastasis of Colon Cancer : A Case Report. 41. TPRECD Ulusal Kurultayı, 26-30 Ekim 2019, SAMSUN, TÜRKİYE

Kurs, Kongre ve Sempozyum Katılımları

 • 1. Augmentation Mammoplasty Güncel Yaklaşımlar – Adana 21.04.2012
 • 2. II.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi – Antalya 10-14 Nisan 2013
 • 3. VII.Rinoplasti Kursu – İzmir 09-11 Mayıs 2014
 • 4. 36.TPRECD Ulusal Kurultayı – İstanbul 29 Ekim – 1 Kasım 2014
 • 5. XXII.Temel Mikrocerrahi Kursu – Düzce 18-22 Kasım 2014
 • 6. 37.TPRECD Ulusal Kurultayı Ankara 4-7 Kasım 2015
 • 7. 39.TPRECD Ulusal Kurultayı Antalya 11-14 Ekim 2017
 • 8. 40.TPRECD Ulusal Kurultayı Antalya 17-21 Ekim 2018
 • 9. 15.Plastik Cerrahi Günleri ‘Aşırı Kilo Verme Sonrası Vücut Şekillendirme’ 1-2 Haziran 2018
 • 10. Rinoplasti Video Kursu Antalya 2018

Yabancı Diller

 • İngilizce

Esteworld Tıbbi Kadromuz

Uzm. Dr. Servet Terziler - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Servet Terziler

Yönetim Kurulu Başkanı
Medikal Direktör

İncele
Uzm. Dr. Cemal Karayazı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Cemal Karayazı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Op. Dr. Alaaddin Karabacak - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Alaaddin Karabacak

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Şafak Aktar - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Şafak Aktar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Güler Gamze Eren Özcan - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Güler Gamze Eren Özcan

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Ömer Faruk Ünverdi - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Ömer Faruk Ünverdi

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Dr. İlhami Kömür - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. İlhami Kömür

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Dyt. Tuğbanur Şaşmaz - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Tuğbanur Şaşmaz

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele

Detaylı bilgi ve randevu için formu doldurun, sizi arayalım!

KVKK metnini okudum, onaylıyorum.