Doktorlar Gizli Resim

OP. DR. TUĞÇE YASAK PAR Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İş Deneyimi ve Akademik Eğitim

 • 2022 - Halen Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu
 • 2020 - 2021 : S.B. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul, Uzman Doktor
 • 2018 - 2020 : Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Uzman Doktor
 • 2012 - 2018 : S.B. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi/İstanbul, Asistan Doktor
 • 2012 - Sultangazi Toplum Sağlığı Merkezi, Pratisyen Hekim

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özay Özkaya Mutlu, Tuğçe Yasak, Onur Egemen, Turgut Kayadibi, Kadir Tasasız. The Use of Submental Artery Perforator Island Flap Without Including Digastric Muscle In the Reconstruction of Lower Face and Intraoral Defects. Journal Of Craniofacial Surgery, 2016.
 • Tuğçe Yasak, Özay Özkaya, Akif Ayberk Akçay, Nurhan Erzurumluoğlu. Report of two cases of granular cell tumor, a rare tumor in children. J Ped. Surg Case Reports. 2016 Nov.
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Tugut Kayadibi. Reversed First Dorsal Metatarsal Artery Flap for First Ray Defects. J Foot Ankle Surg. 2017 Aug.
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak. Vertical Medial Thigh Lift with the ‘Anchor L Liposculpture’ Technique in Massive Weight Loss Patients: Preliminary results. Aesthetic Plastic Surgery. 2021 June

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Tuğçe Yasak, Özay Özkaya Mutlu, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin. Hiperplastik tip konjenital meme anomalilerinin ek anomaliler açısından incelenmesi ve klinik yaklaşım algortiması. Okmeydanı Tıp Dergisi, 2016; 31
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak. Postbariatrik Vücut Şekillendirme. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Sayısı, 2017; 6(3):244-54
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak. Malign Melanomda Profilaktik Lenf Nodu Diseksiyonunun Yeri, Diseksiyon Sonrası Lenfatik Nüks, Popliteal Lenf Nodu Diseksiyonu, İliak Lenf Nodu Diseksiyonu. Türkiye Klinikleri Plastik Cerrahi Özel Sayısı, 2021. p.85-9.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler

 • Turgut Kayadibi, Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Aytül Sargan , Selver Özekinci, Feray Karaali Savrun. Functional, Electrophysiological and Histopathological Evaluation of Nerve Recovery In Rats That Exposed To Psychosocial Stress And Antidepressant Drug. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye (April 21-24, 2016).
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Özlem Çolak, Akif Ayberk Akçay. Reconstruction of Soft Tissue and Traumatic Amputation Defects of the Hand. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye (April 21-24, 2016).
 • Özay Özkaya, Özlem Çolak, Kadir Tasasız, Tuğçe Yasak. Postbariatric Arm and Thigh Lifting with Anchor L Liposculpturing Technique. ISAPS 2016,Kyoto,Japan (October 23-27, 2016)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiriler

 • Özay Özkaya,Turgut Kayadibi, Çağdaş Orman, Tuğçe Yasak, Onur Egemen. Submental Artery Flap for The Use of Intraoral and Lower Face Reconstruction. 20th Annual Combined Congress of the Hellenic Society for Reconstructive Microsurgery, Greece. (September 4-6, 20014)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Özlem Çolak, Akif Ayberk Akçay. Reconstruction of the Soft Tissue and Traumatic Amputation Defects of the Hand. 13 th EFSM Congress, April 21-24, Antalya (May 20-21,2011).
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Özlem Çolak, İlker Üsçetin. Use of Vacuum-Assisted Closure In Pediatric Traumatic Wounds. ASWF, Rome( June 9-11,2016)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Turgut Kayadibi. An Alternative Option For Reconstruction of the Big Toe Defects, Reverse First Dorsal Metatarsal Artery Perforator Flap. 13th EFSM Congress (April 21-24,2017)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler

 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Ayça Ergan, Onur Egemen, Mustafa Emir Tavşanlı. Diyabetik Karpal Tünel Sendromu Olan Hastalarda Erken Postoperatif Dönemde Trombositten Zengin Plazma Kullanımının Sinir Rejenerasyonuna Etkisinin Elektromyografik ve Klinik Bulgularla Araştırılması, TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye (29 Ekim-1 Kasım 2014).
 • Özay Özkaya, Onur Egemen, Tuğçe Yasak, Turgut Kayadibi T, Derya Bingöl, Ayça Ergan. Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Propeller Perforatör Flep Uygulamalarımız .10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi ( 2-5 Aralık 2015).
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Ahmet Dilber. Ayak Başparmak Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu İçin Bir Seçenek: Ters Akımlı Birinci Dorsal Metatarsal Arter Perforatör Flebi. 10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi ( 2-5 Aralık 2015).
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Derya Bingöl, Kadir Tasasız. Tam Kalınlıkta Deri Defektlerinin Onarımında Matriderm® İle Birlikte Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulamalarımız. 10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi ( 2-5 Aralık 2015).
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Akif Ayberk Akçay, Özlem Çolak. Travmatik El amputasyonu ve El Dorsumu Defektlerinde RekonstrüksiyonSseçenekleri. TPRECD 38. Kurultayı (27- 30 Ekim 2016, Antalya)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Özlem Çolak, İlker Üsçetin. Pediatrik Hasta Populasyonunda Vakum Yardımlı Kapama Sistemi Kullanımı. TPRECD 38. Kurultayı (27- 30 Ekim 2016, Antalya)
 • Turgut Kayadibi, Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Aytül Sargan, Selver Özekinci, Feray Karaali Savrun. Ratlarda Psikososyal Stres ve Antidepresan Kullanımının Sinir İyileşmesi Üzerine Fizyolojik Etkilerinin Fonksiyonel,Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı (4-7 Kasım 2015, Ankara)
 • Özay Özkaya, Ayça Ergan, Tuğçe Yasak. Aşil Tendonunu Ekspoze Eden Yumuşak Doku Defektlerinin Prpeller Perforatör Flepler ile Onarımı. TPRECD 39. Kurultayı (11-14 Ekim 2017, Antalya)
 • Özay Özkaya, Selman Taşkın, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin . Yanığa Sekonder Gelişen Meme Deformitelerinin Geç Dönem Rekonstrüksiyonlarında Zone’lara Göre Yaklaşım Algoritması. TPRECD 39. Kurultayı (11-14 Ekim 2017, Antalya)
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, Tuğçe Yasak. Pediküllü Perforatör Fleplerde Geciktirme Fenomeninin Etkinliği ve Klinik Kullanımı. TPRECD 38. Kurultayı (27-30 Ekim 2016, Antalya)
 • Ayça Ergan Şahin, Tuğçe Yasak, Burak Yılmaz, Ahmet Anıl Şahin, Ali Rıza Demir, Özlem Çolak. Meme Redüksiyon Cerrahisi Sonrası Oluşan EKG Değişiklikleri. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Ayça Ergan Şahin, Tuğçe Yasak, Emre Gunenc, Özlem Çolak. Hastanemizde Opere Edilen 44 Nekrotizan Fasiit Hastasının Sonuç Analizi. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Tuğçe Yasak, Batıbey Batmacı, Ayça Ergan Şahin, Özlem Çolak. Kulakta yerleşimli skuamöz hücreli karsinomlarda lenf nodu diseksiyonları ile ilgili tecrübelerimiz. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Türkay Gökeri, Tiber Menteşe, Özlem Çolak, Günay Güldoğuş, Tuğçe Yasak. KOVİD-19 Pandemisinin Acil Plastik Cerrahi Başvurularındaki Etkisi. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Tuğçe Yasak, Ayça Ercan Şahin, Türkay Gökeri, Özlem Çolak, Selman Taşkın. Saçlı Derinin Skuamöz Hücreli Kanserinin Okkült Lenf Nodu Metastazı ve Elektif Lenf nodu Diseksiyonlarının Değerlendirilmesi. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiriler

 • Onur Egemen, Özay Özkaya, Kadir Tasasız, Çağdaş Orman, Tuğçe Yasak. Olgu Sunumu : Burun Replantasyonu . VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye(24-27 Nisan 2014)
 • Tuğçe Yasak,Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, İlker Üsçetin. Konjenital Meme Anomalilerinin Ek Anomaliler Açısından İncelenmesi ve Klinik Yaklaşım Algoritması. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye(29 Ekim- 1 Kasım 2014)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Gülçin Kamalı. Pediyatrik Yaş Grubunda Nadir Görülen Bir Tümör: Granüler Hücreli Tümör. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye(29 Ekim- 1 Kasım 2014)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Onur Egemen, Turgut Kayadibi, Kadir Tasasız. Alt Yüz ve Ağız İçi Defektlerinin Onarımında Submental Arter Ada Flebinin Kullanımı. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye(29 Ekim- 1 Kasım 2014)
 • İlker Üsçetin, Tuğçe Yasak, Turgut Kayadibi, Özay Özkaya. Abdomenden Kismi Kalinlikta Deri Grefti Alinmasini Kolaylaştiracak Basit Bir Yöntem. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Türkiye (4-7 Kasım 2015)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin, Ahmet Dilber. Ayak Başparmak Rekonstrüksiyonu için Güvenli Bir Seçenek: Ters Akımlı Birinci Dorsal Metatarsal Arter Ada Flebi. TPRCD 38.Ulusal Kurultayı, Antalya,Türkiye (27-30 Ekim 2016)
 • Onur Egemen, Özay Özkaya, Derya Bingöl, Turgut Kayadibi, Tuğçe Yasak. Lokal Perforatör flepleri ile Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu Deneyimlerimiz. TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye (29 Ekim- 1 Kasım 2014)
 • Özay Özkaya, Tuğçe Yasak, Ayça Ergan. Orbita Taban Fraktürlerinde Kemik Grefti ve Titanyum Mesh Orbital Plak ile Onarımların Karşılaştırılması. TPRCD 38. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye (27-30 Ekim 2016)
 • Özay Özkaya, Selman Taşkın, Tuğçe Yasak. Kaposi Sarkomu Hastalarının Tanı, Tedavi ve Takip Süreci. TPRCD 38. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye (27-30 Ekim 2016)
 • Özlem Çolak İmren, Bilge Kağan Aysal, Emre Gunenc, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin. Covid'e Bağlı Uzun Süreli Yoğun Bakım Yatışlarında Yüzde Oluşan Bası Yaraları: Vaka Sunumu. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Özlem Çolak, Burak Yılmaz, Semih Tiber Menteşe, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin. Derinin Nadir ve Agresif Bir Malignitesi: Sebase Karsinom. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Özlem Çolak, Tuğçe Yasak, Semih Tiber Menteşe, Zeynep Öykü Gürel, İlker Üsçetin, Mahir Gökbulut. 2010-2021 Yılları Arasında Opere Edilen Fournier Gangreni Hastalarının Rekonstrüksiyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Retrospektif Analizi. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Özlem Çolak, Semih Tiber Menteşe, Günay Güldoğuş, Tuğçe Yasak Par. Superfisiyal Sirkumfleks İliak Arter (SCIA) bazlı iliac kemik flebi ile metatarsal doku defekti onarımı. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)
 • Semih Tiber Menteşe, Özlem Çolak, Caner Ali İlhan, Tuğçe Yasak, İlker Üsçetin. Geniş abdominal duvar defektine etkili çözüm: Serbest latissimus dorsi muskulokutan flebi. TPRECD 43. Kurultayı (10-14 Kasım 2021, Antalya)

Katıldığı Kongre, Toplantı, Kurs ve Sınavlar

 • TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye (28- 31 Ekim 2013)
 • Acil El Yaralanmaları ve Uzuv Kopmaları, İstanbul, Türkiye (12 Nisan 2014)
 • Estetik ve Rekonstrüktif Periorbital Bölge Cerrahisi, İstanbul, Türkiye (6 -7 Haziran 2014)
 • TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Türkiye (29 Ekim- 1 Kasım 2014)
 • Dudak Yarığı Cerrahisi Kursu, İstanbul, Türkiye (1 Kasım 2014)
 • Flep Diseksiyon Video Kursu, İstanbul, Türkiye (1 Kasım 2014)
 • 24. Temel Mikrocerrahi Kursu (17 – 21 Mart 2015)
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu (12 – 15 Mart 2015)
 • Deney Hayvanları Kullanım Kursu, İstanbul, Türkiye (20 – 29 Mayıs 2015)
 • TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Türkiye (4-7 Kasım 2015)
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu (17-20 Mart 2016)
 • TPRCD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya/Türkiye (27-30 Ekim 2016)
 • Nazım Çerkeş Burun Estetiği Canlı Cerrahi Kursu (29-30 Nisan 2016)
 • TPRECD Kış Sempozyumu, Isparta, Türkiye (2- 5 Mart 2017)
 • X. Plastik Cerrahi Asistan Okulu (1-5 Nisan 2017)
 • ISAPS Burun Estetiği Canlı Cerrahi Kursu (29 Mart - 1 Nisan 2018)
 • Preservation Rhinoplasty Course (29 Kasım- 1 Aralık 2018)
 • EPCD 25. Ulusal Online Kongresi (16-17 Ocak 2021)
 • TPRECD 43. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye ( 10-14 Kasım 2021)
 • EBOPRAS Certification Part 1 (Examination of EUROPEAN BOARD OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY) 19 Ocak 2019, Brüksel
 • EBOPRAS Certification Part 2(EUROPEAN BOARD OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY) 13 Kasım 2021, Antalya

Üyesi Olduğu Mesleki Kuruluşlar

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Yabancı Diller

 • İngilizce

Esteworld Tıbbi Kadromuz

Faruk Yılmaz - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Faruk Yılmaz

Saç Ekimi Koordinatörü

İncele
Dr. Ali Osman Soluk - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. Ali Osman Soluk

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Dr. Vahit Ünal - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. Vahit Ünal

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Uzm. Dr. Cemal Karayazı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Cemal Karayazı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Op. Dr. Şafak Aktar - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Şafak Aktar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Lütfi Tekeş - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Lütfi Tekeş

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Celal Alioğlu - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Celal Alioğlu

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Tuğçe Yasak Par - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Tuğçe Yasak Par

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Uzm.Dr. Esra Bağcı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm.Dr. Esra Bağcı

Dermatoloji Uzmanı

İncele
Uzm. Dr. Fatoş Ezer - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Fatoş Ezer

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Uzm. Dr. Filiz Oral - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Filiz Oral

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Dyt. Çağla Demir - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Çağla Demir

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele
Dyt. Elif Nida Zafer - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Elif Nida Zafer

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele

Detaylı bilgi ve randevu için formu doldurun, sizi arayalım!

KVKK metnini okudum, onaylıyorum.