Doktorlar Gizli Resim

UZM. DR. MERT CANLI Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İş Deneyimi ve Akademik Eğitim

 • 2022 - Halen Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu
 • 2020 - 2022 : Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Uzman Hekim
 • 2014 - 2020 : Prof Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, İstanbul
 • 2007 - 2013 : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
 • 2010 - 2011 : Roma La Sapienza Üniversitesi Tıp Fakültesi, Roma

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Bingöl D, Öztürk İA, Canlı M, Mutlu ÖÖ. Her iki elde eşzamanlı ortaya çıkan çoklu tetik parmak. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2017;33(2):108-10.
 • Özkaya Ö, Canlı M, Aysal BK. Yüksek enerjili travmaya maruz kalan hastaların yönetiminde plastik cerrahi yaklaşımının temel prensipleri. Okmeydanı Tıp Derg. 2017;33:59-69.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Mutlu OO, Colak O, Canli M, Akcay A. Scalp reconstruction with free latissimus dorsi flap in a patient with giant cutis verticis gyrata. Journal of Craniofacial Surgery. 2016 Sep 1;27(6):e553-4.
 • Ozkaya O, Karsidag S, Canli M, Soydan T, Sakiz D. A rare anatomical location of human papillomavirus-related penile warty carcinoma: simultaneous axillary involvement. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology. 2018 May 1;84(3).
 • Ayberk AA, Ozlem C, Ozay O, Mert C, Betul EZ. An Unusual Presentation of Cutaneous T Cell Lymphoma. Indian Journal of Surgery. 2020 Aug;82(4):735-6.

Ulusal Kongrelerde Yapılan Sözlü Sunumlar

 • Özay Özkaya, Özlem Çolak, Mert Canlı, Turgut Kayadibi. Doku Sarkomlarının Cerrahi Eksizyonu Sonrası Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonu. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27 - 30 Ekim 2016).
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, Özlem Çolak. Pediküllü Perforatör Fleplerde Geciktirme Fenomeninin Etkinliği ve Klinik Kullanımı. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27 - 30 Ekim 2016).
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, Suzan Önol, Mithat Akan. Malign Deri Tümörlerinin Lenf Notu Metastazının Saptanmasında Ultrasonik Elastografi Yönteminin Duyarlılık ve Özgüllüğünün Patolojik Sonuçlar ile Karşılaştırılması. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27 - 30 Ekim 2016).
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, Semih Tiber Menteşe, Ahmet Dilber. Malign Melanom Hastalarında Lenf Notu Metastazı Öngörülebilir Mi? Rutin yapılan Preoperatif Görüntüleme Yöntemleri ile Lenf Nodu Diseksiyonu Sonuçlarımızın Retrospektif Analizi. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (11-14 Ekim 2017).
 • Tuğçe Yasak Par, Özay Özkaya Mutlu, Mert Canlı, Gizem Ayaz. Sıçanlarda Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörlerinin Tendon İyileşmesi Üzerine Olan Etkilerinin Histolojik ve Biyomekanik Olarak Değerlendirilmesi. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (17-21 Ekim 2018).
 • Mert Canlı, Özlem Çolak, İlker Üsçetin. Kliniğimizde Son 3 Yılda Nekrotizan Fasiit Tanısı Konularak Tedavi Edilen Hastaların Tanı ve Takip Süreçlerinin Retrospektif Analizi. TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (17-21 Ekim 2018).
 • Özlem Çolak, Harun Erbek, Tuğçe Yasak Par, Selman Taşkın, Mert Canlı, Semih Tiber Menteşe, İlker Üsçetin. Transkonjonktival Alt Blefaroplastide Yağ Yastıkçıkları Transpozisyonu ve Eksizyon ile Birlikte Yağ Grefti Uygulamasının Tear Through Deformitesi Açısından Karşılaştırılması . TPRECD 42. Ulusal Kurultayı, Online Katılım (22-25 Ekim 2020).

Uluslararası Kongrelerde Yapılan Sunumlar

 • Özay Özkaya, Özlem Çolak, Mert Canlı, Turgut Kayadibi. Reconstruction of Tissue Defects After Surgical Excision of Soft Tissue Sarcomas. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye (21-24 Nisan 2016).

Ulusal Kongrelerde Yapılan Poster Sunumlar

 • Özay Özkaya, Özlem Çolak, Mert Canlı, Ayberk Akçay. Nadir Görülen Dev Cutis Verticis Gyrata’lı Olguda Serbest Latissimus Dersi Flebi ile Skalp Rekonstrüksiyonu. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (4 - 7 Kasım 2015)
 • Derya Bingöl, İbrahim Avşin Öztürk, Mert Canlı, Özay Özkaya. Çoklu Tetik Parmak: Olgu Sunumu. TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (4-7 Kasım 2015).
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, İlker Üsçetin, Suat Çelik. Nadir Görülen Aplasia Cutis Congenita’lı Olguya Yaklaşım. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27-30 Ekim 2016).
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, Kadir Tasasız. Serbest Fasiyokütan Fleplerin Preoperatif Planlanmasında Önemli Bir Parametre: Flep Elevasyonu Ardından Gelişen Büzülme Oranlarının Karşılaştırılması. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27-30 Ekim 2016).
 • Özay ÖZKAYA, Ahmet DİLBER, İlker ÜSÇETİN, Kadir TASASIZ, Mert CANLI. Nadir Bir Cilt ve Dudak Metastazı Olgusu: Primer Odağı Larenks Olan Malign Mikst Tümör. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27-30 Ekim 2016).
 • Akif Ayberk AKÇAY, Özay ÖZKAYA, Özlem ÇOLAK, Mert CANLI. Primer Kutanöz Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27-30 Ekim 2016).
 • Özay ÖZKAYA, Selman TAŞKIN, Özlem ÇOLAK, Mert CANLI. İktiyozisli Hastada Gelişen Ektropion’un Cerrahi Tedavisi. TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (27-30 Ekim 2016).
 • Özay Özkaya, Mert Canlı, İlker Üsçetin. Nadir Görülen Bir Yumuşak Doku Sarkomu: Dermatofibrosarkom Protuberans Hastalarına Cerrahi Yaklaşım ve Uzun Dönem Takip Sonuçlarımız. TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, Antalya, Türkiye (11-14 Ekim 2017).
 • Semih Tiber Menteşe, Mert Canlı, Özlem Çolak, Batıbey Batmacı, Ayşin Karasoy Yeşilada. Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arası Sinir Grefti ile Onarım Sonuçlarımız. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye (26-30 Ekim 2016)
 • Semih Tiber Menteşe, Harun Erbek, Özlem İmren, Mert Canlı, İlker Üsçetin, Ayşin Karasoy Yeşilada. Dupuytren Kontraktüründe Rejyonel Fasyektomi Uygulanan Hastalarda Tedavi Sonuçları. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye (26-30 Ekim 2016)
 • Semih Tiber Menteşe, Mert Canlı, Özlem Çolak, Harun Erbek, Ayşin Karasoy Yeşilada . Kliniğimizde 2015-2019 Yılları Arasında Opere Edilen Çekiç Parmak Vakalarının Uzun Dönem Sonuçlarının Değerlendirilmesi. TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye (26-30 Ekim 2019).
 • Semih Tiber Menteşe, Harun Erbek, Türkay Gökeri, Özlem İmren, Mert Canlı, Ayşin Karasoy Yeşilada. Geç Dönem Primer Fleksör Digitorum Profundus (FDP) Tendon Onarımı Yapılan Vakalar ile Hunter Protezle Onarım Yapılan FDP Vakalarının Karşılaştırılması . TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, Samsun, Türkiye (26-30 Ekim 2019).
 • Semih Tiber Menteşe, Özlem Çolak, Mert Canlı, İlker Üsçetin, Ayşin Karasoy Yeşilada . Onarım Sonrası Ekstansör Pollicis Longus (EPL) Rüptürü İzlenen Vakada Ekstansör Indicis Proprius (EIP) Transferi ne Destek: EPL Proksimalinden Gerime Katkı . TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, samsun, Türkiye (26-30 Ekim 2019)
 • Özlem Çolak, Batıbey Batmacı, Mert Canlı, Selman Taşkın, Tuğçe Yasak Par, İlker Üsçetin, Kadri Özer. Burun defektlerinin estetik subünite temelinde rekonstrüksiyonu: Klinik deneyimlerimiz . TPRECD 42. Ulusal Kurultayı, Online Katılım (22-25 Ekim 2020)

Uluslarası Kongrelerde Yapılan Poster Sunumlar

 • Özay Özkaya, Özlem Çolak, Mert Canlı, Ayberk Akçay. Scalp Reconstruction with Free Latissimus Dorsi Flap in a Patient with Giant Cutis Vertices Gyrata. 13th EFSM Congress, Antalya, Türkiye (21-24 Nisan 2016).

Katıldığı Kongre, Toplantı ve Kurslar

 • TPRECD 37. Ulusal Kurultayı Resim Atölyesi Kursu (4-7 Kasım 2015)
 • TPRECD 37. Ulusal Kurultayı (4-7 Kasım 2015)
 • 1. Plastik Cerrahi Asistan Temel Eğitim Kursu (15-17 Ocak 2016)
 • TPRECD Kış Sempozyumu 2016 (17-20 Mart 2016)
 • 13th EFSM Congress (21-24 Nisan 2016)
 • 27. Temel Mikrocerrahi Kursu (4-8 Ekim 2016)
 • TPRECD 38. Ulusal Kurultayı (27-30 Ekim 2016)
 • TPRECD 39. Ulusal Kurultayı (11-14 Ekim 2017)
 • TPRECD 39. Ulusal Kurultayı Meme Onarım Kursu (14 Ekim 2017)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi (5-14 Mart 2018)
 • TPRECD 40. Ulusal Kurultayı (17-21 Ekim 2018)
 • Preservation Rhinoplasty Course (29 Kasım-1 Aralık 2018)
 • TPRECD 41. Ulusal Kurultayı (26-30 Ekim 2019)
 • TPRECD 41. Ulusal Kurultayı Estetik Yüz Cerrahisi Kursu (26-30 Ekim 2019)
 • EPCD 24. Ulusal Kongresi (10-11 Ocak 2020)
 • TPRECD İmplant ile Mastopeksi Bölge Toplantısı (21 Şubat 2020)
 • ISAPS Live Surgery Rhinoplasty Course (11-13 Aralık 2020)
 • EURASIAN Nonsurgical Days Online Course (17-19 Aralık 2020)
 • TPRECD 43. Ulusal Kurultayı (10-14 Kasım 2021)
 • EPCD 26. Ulusal Kongresi (15-16 Ocak 2022)

Katıldığı Yarışmalar

 • Mert Canlı, Ayşin Karasoy Yeşilada, Songül Ulağ, Arzu Dobral, Özben Yalçın, Oğuzhan Gündüz. Üç Boyutlu Yazıcıda Üretilen Biyobozunur Polikaprolakton Kalıp Yardımı ile Şekillendirilen Kıyılmış Kıkırdak Greftlerinin Kalıcılık ve Yaşayabilirliğinin Değerlendirilmesi. TPRECD 43. Ulusal Kurultayı Asistan Deneysel Araştırma Yarışması, Finalist. Antalya, Türkiye (10-14 Kasım 2021).

Üyesi Olduğu Bilimsel Topluluklar

 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (EBOPRAS)
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği

Yabancı Diller

 • İngilizce

Esteworld Tıbbi Kadromuz

Faruk Yılmaz - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Faruk Yılmaz

Saç Ekimi Koordinatörü

İncele
Dr. Ali Osman Soluk - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. Ali Osman Soluk

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Dr. Vahit Ünal - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. Vahit Ünal

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Uzm. Dr. Cemal Karayazı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Cemal Karayazı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Op. Dr. Şafak Aktar - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Şafak Aktar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Lütfi Tekeş - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Lütfi Tekeş

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Celal Alioğlu - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Celal Alioğlu

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Tuğçe Yasak Par - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Tuğçe Yasak Par

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Uzm. Dr. Mert Canlı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Mert Canlı

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Uzm.Dr. Esra Bağcı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm.Dr. Esra Bağcı

Dermatoloji Uzmanı

İncele
Uzm. Dr. Fatoş Ezer - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Fatoş Ezer

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Uzm. Dr. Filiz Oral - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Filiz Oral

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Dyt. Çağla Demir - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Çağla Demir

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele
Dyt. Elif Nida Zafer - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Elif Nida Zafer

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele

Detaylı bilgi ve randevu için formu doldurun, sizi arayalım!

KVKK metnini okudum, onaylıyorum.