Doktorlar Gizli Resim

OP. DR. LÜTFİ TEKEŞ Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İş Deneyimi

 • 2020 - Halen Esteworld Plastik Cerrahi Sağlık Grubu
 • 2020 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr Öğretim Görevlisi
 • 2016 - 2020 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiUzmanı
 • 2016 - Özel Deva Hastanesi Gaziantep - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiUzmanı
 • 2013 - 2016 Özel İstanbul Hastanesi, Van - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiUzmanı
 • 2011 - 2013 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
 • 2005 - 2011 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi - Doktor Araştırma Görevlisi
 • 1994 - 2005 Bitlis-Diyarbakır-Elazığ - Pratisyen Dr.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • 1) Atik, B., Tan, O., Kymaz, N., Ylmaz, N., & Tekes, L. (2006). Bilobed fasciocutaneous flap closure of large meningomyeloceles. Annals of plastic surgery, 56(5), 562-564.
 • 2) Atik, B., Tan, Ö., Bekerecioglu, M., Kiroglu, A. F., & Tekes, L. (2006). Prolabial lengthening by Turkish tulip method in bilateral cleft lip repair. The Laryngoscope, 116(12), 2120-2124.
 • 3) Atik, B., Tan, O., Bekerecioglu, M., Cinal, A., & Tekes, L. (2007). Reconstruction of lower eyelid defects using a cross upper eyelid flap composited with ear cartilage. Dermatologic surgery, 33(6), 709-712.
 • 4) Atik, B., Tan, O., Dogan, A., Kalender, M., Tekes, L., Korkmaz, M., & Uslu, M. (2008). A new method in tendon repair: angular technique of interlocking (ATIK). Annals of plastic surgery, 60(3), 251-253.
 • 5) Isik, D., Tekes, L., Eseoglu, M., Isik, Y., Bilici, S., & Atik, B. (2011). Closure of large myelomeningocele defects using dorsal intercostal artery perforator flap. Annals of plastic surgery, 67(2), 159-163.
 • 6) Isik, D., Kurdoglu, Z., Ozen, S., Tekes, L., Aktar, S., & Atik, B. (2011). Giant peripheral primitive neuroectodermal tumor of the mons pubis: a case report. Archives of gynecology and obstetrics, 283(5), 1165-1167.
 • 7) Atalay T, Oktay K, Guzel E, Tekes L, Solakhan M, Ozkiraz S, Celik B, Guzel A.(2020). Comparison of dorsal intercostal perforator artery flap and primary closure in myelomeningocele repair. Childs Nerv Syst. doi: 10.1007/s00381-020-04796-z.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • 1) Bekir Atik, Önder Tan, Lütfi Tekeş, Necmettin Akdeniz, Şenay Töre. Retrospective Analysis of skin Cancer Except Malign Melanoma in Van Region. V. Congress of the Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. 22 pp. Oral presentation, May 22-26, 2007 Kuşadası Turkey.
 • 2) Atik B, Tan O, Bekerecioğlu M, Kiroğlu A.F, Tekeş L. Prolabial Lenghening by Turkish Tulip Method in Bilaterl Cleft Lip Repair. V. Congress of the Balkan Association for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery. 57 pp. Oral presentation, May 22-26, 2007 Kuşadası Turkey

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • 1) Bekir ATİK., Önder TAN, TEKEŞ, L., DOĞAN, A., & Mustafa USLU (2006). PARMAK UCU AMPUTASYONLARINDA SUBDERMAL PAKET METODU İLE REKONSTRÜKSİYON. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg), 14(3).
 • 2) Atik, B., Tan, Ö., Tekeş, L., Akdeniz, N., & Türe, Ş. (2006). Van Yöresi Melanom Dışı Deri Kanserlerinin Retrospektif Analizi. Van Tıp Dergisi, 13(4), 126-130.
 • 3) Işık, D., Tekeş, L., & Güner, İ. (2011). MEMEDE YABANCI CİSİM: DREN UCU. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg), 18(3), 155-156.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • 1) B. Atik, Ö. Tan, N. Atik, R. Şekeroğlu, L. Tekeş. Van Yöresinde Damak ve Dudak Yarıklarının Vitamin Eksiklikleri ile İlişkisi. Sözlü Sunu, s.19. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.
 • 2) B. Atik, Ö. Tan, L.Tekeş, A.Doğan, M. Uslu. Parmak Ucu Amputasyonlarında Subdermal Paket Metodu Uygulamlarımız. Sözlü Sunu, s.28. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.
 • 3) B. Atik, Ö. Tan, L.Tekeş, A. Çınal, M. Bekerecioğlu. Alt Göz Kapağı Defektlerinde Kompozit Kross üst Göz Kapağı Flebi Kullanımı. Sözlü Sunu, s.96. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.
 • 4) B. Atik, Ö. Tan, K. Topçu, L.Tekeş, M. BekerecioğluPurpura Fulminanslı Olguların Tedavisinde Rekonstruktif Alternatifler. Poster Sunu, s.299. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006 Ankara.
 • 5) B. Atik, Ö. Tan, A.Doğan, M. Kalender, L.Tekeş, M. Korkmaz, M. Uslu. Tendon Tamirinde Yeni bir Teknik:Angular Technique of Interlocking (ATIK). Sözlü Sunu, s.82. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.
 • 6) B. Atik, Ö. Tan, L.Tekeş, Ş. Aktar. Yüz Bölgesi Defektlerinin Onarımında Submental Ada Flebi Kullanımı. Poster Sunu, s.136. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.
 • 7) B. Atik, Ö. Tan, L.Tekeş, Ş. Aktar. Primer Damak Yarıklarında Üst Dudak Mukozal Flep ile Anterior Defekt Onarımı. Poster Sunu, s.150. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.
 • 8) B. Atik, Ö. Tan, L.Tekeş, Ş. Aktar. Lenfositoma Kutis: Olgu Sunumu. Poster Sunu, s.234. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007 Eskişehir.
 • 9) Lütfi Tekeş, Dağhan Işık, Bekir Atik. Sırt Bölgesi Doku Eksikliklerinde Yeni Bir Flep Seçeneği: Dorsal İnterkostal Arter Perforatör Flebi. Asistan Bildiri Yarışması Sözlü Sunu, s.719-720. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 200 Antalya.
 • 10) Bekir Atik, Dağhan Işık, Kadir Ceylan, Lütfi Tekeş, Şafak Aktar. Fonksiyonel Sonuçlu bir Penis Replantasyonu. Sözlü Sunu, s.115. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 200 Antalya.

Kurs, Etkinlik ve Aktiviteler

 • 1) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Tarafından 25-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya Side’de Düzenlenen 1. Plastik cerrahi Okulunu Başarı ile tamamlama sertifikası.
 • 2) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mikrocerrahi Eğitim Araştırma Birimi Tarafından 01.03.2010 -31.03.2010 Tarihleri Arasında Temel Mikrocerrahi Eğitim kursuna katılma Sertifikası.
 • 3) Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı Bünyesinde 28-31. Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da Düzenlenen “Saç Ekimi Cerrahi Kursu”’na Katılım Sertifikası.
 • 4) Pre-Eruraps Rfresher Course on Breast Surgery on May 25., 2006 at İstanbul.
 • 5) VI-th BAPRAS Congress, June 4-7, 2009 Ohrid-Macedonia.
 • 6) The International Society of Aesthetic Plastic Surgery ISAPS Postgraduate 1- Day Symposıum. June 6, 2009, Ohrid, Macedonia.
 • 7) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Bünyesinde 3 Mayıs 2007 Tarihinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. ve Diş Hekimliği Ortodonti A.D. Tarafından Düzenlenen, “Ortognatik Cerrahide Planlama” Çalıştayına katıma Belgesi.
 • 8) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tarafından 31.07.2009 Tarihinde Düzenlenen “İletişim, Tıp Etiği, Klinik Etik” Kursuna Katılım Sertifikası.
 • 9) Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Tarafından 15-18 Aralık 2016 Tarihleri Arasında Antalya’da Düzenlenen “11. Ulusal Yara Kongresi”ne katılım Sertifikası.
 • 10) Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi derneğinin 12-15 Mart 2009 Tarihleri Arasında Sarıkamış, Kars’da Düzenlenen “Estetik Meme Cerrahisi Kış Sempozyumu 2009”katılım Belgesi.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı

 • Bilateral Yarık Dudak Onarımında Kullanılan Türk Lalesi Metod İle Mulliken Metodun Kontrol Grubu İle Fotogram Antropometrik Karşılaştırılması

Yabancı Diller

 • İngilizce

Esteworld Tıbbi Kadromuz

Faruk Yılmaz - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Faruk Yılmaz

Saç Ekimi Koordinatörü

İncele
Dr. Ali Osman Soluk - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. Ali Osman Soluk

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Dr. Vahit Ünal - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dr. Vahit Ünal

Saç Ekimi ve Tedavileri

İncele
Uzm. Dr. Cemal Karayazı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Cemal Karayazı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Op. Dr. Şafak Aktar - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Şafak Aktar

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Lütfi Tekeş - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Lütfi Tekeş

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Celal Alioğlu - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Celal Alioğlu

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Op. Dr. Tuğçe Yasak Par - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Op. Dr. Tuğçe Yasak Par

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Uzm. Dr. Mert Canlı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Mert Canlı

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

İncele
Uzm.Dr. Esra Bağcı - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm.Dr. Esra Bağcı

Dermatoloji Uzmanı

İncele
Uzm. Dr. Fatoş Ezer - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Fatoş Ezer

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Uzm. Dr. Filiz Oral - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Uzm. Dr. Filiz Oral

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

İncele
Dyt. Çağla Demir - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Çağla Demir

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele
Dyt. Elif Nida Zafer - Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu

Dyt. Elif Nida Zafer

Sağlıklı Beslenme ve Diyet

İncele

Detaylı bilgi ve randevu için formu doldurun, sizi arayalım!

KVKK metnini okudum, onaylıyorum.